Satkleni rezanci, porcionirani, LONGKOU, Kina, 500 g

3243 glass noodles

Sastojci: škrob mung graha

Cijena: 3,00 €