Usoljena skuša, BDMP, Tajland, 80 g

6320 salted mackerel
Cijena: 8,60 €