Gari, ISLAND SUN, Nigerija, 1.5 kg

gari

Sastojci: fermentirano brašno manioke

Cijena: 40,00 kn